Our Services

 • เป็นที่ปรึกษา

  การให้บริการอย่างแรก คือ เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่ลูกค้าทั้งในด้านการออกแบบห้องเย็น การก่อสร้างด้วยระบบแผ่นฉนวนกันความร้อน รวมถึงการเลือกและติดตั้งเครื่องเย็นโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มามากว่า 10 ปี ซึ่งทางเรายินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและเป็นกันเอง ในราคาที่ยุติธรรม
 • ติดตั้งและซ่อมแซม

  นาวิสตาร์ยินดีให้บริการในการติดตั้ง หรือซ่อมแซม, ปรับปรุงห้องเย็นแก่ลูกค้าทุกๆท่านด้วยทีมงาน และวิศวะที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน รวมถึงคอยดูแลควบคุมงานก่อสร้างตลอดจนตรวจสอบก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า เพื่อความเรียบร้อยและสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า
 • บริการหลังการขาย

  นอกจากการให้บริการคำปรึกษาและการติดตั้งแก่ลูกค้าแล้ว เรายังมีการบริการหลังการขายโดยทีมช่างเทคนิคของนาวิสตาร์ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าที่มีปัญหาหลังจากการส่งมอบงาน ไม่ว่าจะเป็นการดูแล ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาด้วยความเต็มใจ
 • เป็นที่ปรึกษา

  การให้บริการอย่างแรก คือ เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่ลูกค้าทั้งในด้านการออกแบบห้องเย็น การก่อสร้างด้วยระบบแผ่นฉนวนกันความร้อน รวมถึงการเลือกและติดตั้งเครื่องเย็นโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มามากว่า 10 ปี ซึ่งทางเรายินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและเป็นกันเอง ในราคาที่ยุติธรรม
 • ติดตั้งและซ่อมแซม

  นาวิสตาร์ยินดีให้บริการในการติดตั้ง หรือซ่อมแซม, ปรับปรุงห้องเย็นแก่ลูกค้าทุกๆท่านด้วยทีมงาน และวิศวะที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน รวมถึงคอยดูแลควบคุมงานก่อสร้างตลอดจนตรวจสอบก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า เพื่อความเรียบร้อยและสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า
 • บริการหลังการขาย

  นอกจากการให้บริการคำปรึกษาและการติดตั้งแก่ลูกค้าแล้ว เรายังมีการบริการหลังการขายโดยทีมช่างเทคนิคของนาวิสตาร์ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าที่มีปัญหาหลังจากการส่งมอบงาน ไม่ว่าจะเป็นการดูแล ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาด้วยความเต็มใจ