Products

ชุดหิ้ว

1

ชุดหิ้ว line ผลิต

เป็นชุดแขวนฝ้าเพดานแบบธรรมดา สามารถใช้แขวนฝ้าที่เป็น ฉนวนกันความร้อนได้ เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วๆไป

2

ชุดหิ้วห้องเย็น

เป็นชุดแขวนฝ้าเช่นเดียวกัน แต่จะแข็งแรงและทนทานกว่า สามารถ ป้องกันความเย็นออกมาได้